Hakkımızda


MTV film ekibi bir çekim esnasında

"…Öyleki, gelişmiş teknolojiyi üreten ülkelerden bu teknolojiyi henüz üretemeyen ülkelere doğru tek yönlü bir kültürel yayın bombardımanı ortaya çıkmaktadır. Bu tek yanlılık, ulusal kültürlerin korunmasında ve geliştirilmesinde bazı sorunlara yol açmaktadır. Oysa, insanlığın ortak malı ve mirası olan kültür çeşitliliğinin geliştirilerek korunması, çoğulcu bir dünyanın yaratılması ve dünya barışının sürdürülmesi için, zorunlu görülmektedir."  (UNESCO Uluslararası İletişim Semineri Sonuç Raporu’ndan, 1983)

MTV A.Ş., temelde, öz kültürümüzün korunup yaşatılması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak; Sinema-TV alanındaki teknik altyapı yetersizliğinin çözümü için yapımcı ve yönetmenlerimize yeni seçenekler sunmak; "Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj, Ürün ve Hizmet Tanıtımları"na çağdaş bir yaklaşım getirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu temel amaçtan hareketle MTV, kurulduğu 1983 yılından bu yana, bir yandan ülkemizi ve öz kültürümüzü önce kendi halkımıza; daha sonra da yabancılara tanıtmaya yönelik çeşitli kültür filmleri üretirken, bir yandan da Gayrettepe’de kendine ait tesislerinde kaliteli bir teknik altyapı oluşturmuştur.

MTV, Türk belgesel sinemasının "büyük ustası" olarak kabul edilen Suha Arın tarafından kurulmuş, 1983 yılından 2004 yılına kadar onun yönetiminde faaliyetlerini sürdürmüştür. Suha Arın’ın vefatının ardından, MTV, temel kuruluş gayelerine bağlı kalarak üretimini sürdürmenin yanısıra, değerli yönetmenin eserlerinin korunması ve dijital ortama aktarılarak geleceğe taşınması görevlerini de üstlenmiştir.

İletişim

MTV A.Ş.
a: Mine Sk. Girne Apt. 18/1, Küçükyalı 34840, İstanbul
t: (216)5493555
e: info@mtvfilm.com